Odměna za právní služby je sjednávána individuálně s klientem v závislosti na složitosti řešeného případu, jeho časové náročnosti, atp., a to ve smlouvě o poskytování právních služeb dle zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Odměna, sjednaná na základě výše uvedené smlouvy, je buďto paušální, podílová, nebo hodinová.

V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, je odměna účtována na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Klientům, kteří mají zájem o dlouhodobou spolupráci, nabízíme možnost sjednání paušální měsíční odměny za poskytování právních služeb, která zohledňuje předpokládanou délku spolupráce a předpokládaný rozsah poskytovaných právních služeb a umožňuje tak nastavení výhodnějších podmínek než při jednorázové spolupráci.

Sjednaná odměna nezahrnuje náklady na soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky, překlady z cizího nebo do cizího jazyka, cestovní výdaje, atp. Tyto náklady jsou účtovány klientovi vedle dohodnuté odměny.

Převody nemovitostí

Zvláštní kapitolu právních služeb naší advokátní kanceláře tvoří poskytování kompletního právního servisu při převodu nemovitostí, kde nabízíme cenově zvýhodněné balíčky služeb:

1. Základní balíček za částku 8.000,- Kč obsahující:

 1. sepis převodní smlouvy (kupní, darovací, směnné či smlouvy o převodu družstevního podílu)

 2. sepis návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

 3. zajištění úředně ověřených podpisů na příslušných dokumentech advokátem

 4. zapracování připomínek smluvních stran a veškerá telefonická či emailové komunikace

 5. účast advokáta při podpisu smluv

 6. komunikace s katastrálním úřadem

2. Rozšířený balíček za částku 10.000 Kč obsahující:

 1. právní prověrka nemovitosti včetně účastníků v evidenci exekucí

 2. sepis převodní smlouvy (kupní, darovací, směnné či smlouvy o převodu družstevního podílu)

 3. sepis návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

 4. zajištění úředně ověřených podpisů na příslušných dokumentech advokátem

 5. zapracování připomínek smluvních stran a veškerá telefonická či emailové komunikace

 6. účast advokáta při podpisu smluv

 7. komunikace s katastrálním úřadem

 8. jednání s úvěrující bankou či hypotéčním makléřem

3. Samostatné úkony při převodu nemovitostí:

 1. sepis či revize nájemní smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zápůjčce, rezervační smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o věcném břemeni – 4.000,- Kč

 2. příprava daňového přiznání pro daň z nabytí nemovitých věcí včetně jeho podání – 4.000,- Kč

 3. sepis převodní smlouvy (kupní, darovací, směnné či smlouvy o převodu družstevního podílu) včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí – 5.000,- Kč