1. Poradenství a právní zastoupení při řešení převodu nemovitostí – příprava smluv, advokátní úschova finančních prostředků, příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí a případné zastoupení ve správním řízení u příslušného úřadu

2. Zřizování věcných břemen a služebností

3. Nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce

4. Financování – zastoupení při jednání o úvěru, posouzení úvěrové dokumentace

5. Zřizování zajištění nemovitostmi

6. Pro developery a vlastníky nabízíme zpracování prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě, vymezení jednotek a jejich změnu, poradenství a právní zastoupení včetně řešení daňových aspektů

7. Provádění due diligence právního stavu nemovitostí

8. Poradenství a právní zastoupení při prodeji i nákupu nemovitostí, řešení včetně daňových otázek

9. Za spolupráce s daňovým expertem naší advokátní kanceláře nabízíme také optimální daňová řešení