A. POHLEDÁVKY:

  • Naše advokátní kancelář nabízí klientům komplexní správu pohledávek, která zahrnuje zasílání předžalobních výzev k úhradě, podání žaloby či elektronického platebního rozkazu, zastupování v soudním nebo rozhodčím řízení, výkon rozhodnutí formou exekuce, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení a také přípravu a uzavření dohody o splátkách či jiné efektivní mimosoudní řešení.

  • Úzce spolupracujeme s exekutory, což umožňuje snížit náklady exekuce v případě jejího zastavení pro nemajetnost dlužníka, stejně tak i zrychlit proces vymožení pohledávky. Pro klienty, kteří nejsou ochotni investovat soudní poplatky a čekat na pravomocné rozhodnutí, je vhodným řešením prodej resp. postoupení pohledávky.

  • Za tímto účelem nabízíme zprostředkování a vyřízení postoupení pohledávek s případným zájemcem o koupi.

Cílem naší advokátní kanceláře je nejen pohledávky vymáhat, ale i předcházet vzniku nedobytných resp. nesnáze vymahatelných pohledávek, a to již samotnou úpravou smluv a vhodným zajištěním pohledávek

B. INSOLVENCE:

  • Příprava a podání insolvenčních návrhů

  • Přihlašování a jiné uplatňování pohledávek v insolvenčních řízeních, uplatňování / přihlašování zajištění v insolvenčních řízeních

  • Příprava strategie při vyjednáváních s insolvenčním správcem a ostatními věřiteli

  • Zastupování klientů na schůzích věřitelů,

  • Zastupování v incidenčních sporech a jiných souvisejících řízeních

  • Právní poradenství týkající se postupu v konkurzním či reorganizačním řízení