1. Komplexní právní servis a poradenství v oblasti pracovního práva, zejména poskytování právních služeb při pracovněprávních úkonech

  2. Poradenství při agenturním zaměstnávání

  3. Sepis žalob s pracovněprávní problematikou a zastupování před soudy všech stupňů, včetně Ústavního soudu ČR a u mezinárodních soudů

  4. Komplexní sepis pracovněprávních dokumentů – pracovních smluv, dohod o provedení práce a pracovních činností a dalších pracovněprávních vztahů, výpovědi a další

  5. Zastupování při jednání s odborovými organizacemi – se zaměstnavateli i zaměstnanci