Cílem advokátní kanceláře je vyřešit vaše hrozící spory smírnou cestou – s co nejvyšší rychlostí, s minimálními náklady i se zachováním komunikace a vztahů s druhou stranou.

Pokud však takové řešení není možné, jsme připraveni vám všestranně pomoci také v soudním a rozhodčím řízení.

  • jednání s protistranou o smíru

  • zastupování před soudy všech stupňů a před správními orgány

  • zastupování v řízeních o řádných i mimořádných opravných prostředcích (např. dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu ČR, stížnosti k Ústavnímu soudu ČR)

  • zastupování v rozhodčím řízení před rozhodčími soudy i rozhodci ad hoc

  • zastupování v insolvenčních řízeních

  • právní zastupování při vymáhání pohledávek

  • převzetí zastoupení i v již probíhajících sporech