• zastupování v řízeních o veřejných zakázkách, včetně řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

  • právní poradenství pro zadavatele veřejné zakázky, zejména doporučení nejvhodnějšího druhu zadávacího řízení, příprava zadávací dokumentace, právní podpora při posuzování a hodnocení nabídek apod.

  • právní posouzení nabídky uchazeče o veřejnou zakázku s ohledem na splnění zákonných požadavků, ochrana uchazeče před nesprávným postupem zadavatele