Rozvod manželství je nepříjemnou a mnohdy i velmi bolestivou záležitostí.  Naší snahou je tak tento proces našim klientům co nejvíce usnadnit a být jim oporou  jak tento krok zvládnout  co nejrychleji a bez zbytečných traumatizujících situací.

Naše kancelář  se tak snaží být průvodcem  na této složité cestě rozvodového řízení. Nabízíme tak nejen  zastupování v samotném soudním řízení u sporného či nesporného rozvodu, ale rovněž Vám pomůžeme zvolit nejvhodnější formu péče  o nezletilé děti před a  po rozvodu a objasníme způsob stanovení  výše výživného. Zároveň Vám pomůžeme při vypořádání společné jmění manželů po rozvodu  či  při řešení úpravy  otázky bydlení po rozvodu.

Pro případ, kdy už jste na všem domluvení, připravíme Vám všechny potřebné dohody tak, aby mohlo vše proběhnout co možná nejefektivnější cestou.

V případě, kdy již máte o výživném rozhodnuto,  budeme Vám nápomocni  při  jeho  snížení nebo zvýšení, přičemž o toto můžeme usilovat u zletilých i nezletilých dětí i pro dobu 3 let zpětně.