Součástí služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří je revize a příprava smluv z oblasti práva obchodního i občanského, týkající se podnikatelské i nepodnikatelské činnosti (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení, leasingové smlouvy, smlouvy o převodu podniku, nájemní smlouvy, smlouvy o dodávkách zboží, smlouvy o spolupráci).

  • příprava a vyjednávání smluv

  • příprava speciálních i vzorových smluv

  • příprava všeobecných obchodních podmínek

Služby advokátní kanceláře zahrnují i právní poradenství při poskytování či žádosti o úvěr (půjčku), včetně přípravy zajišťovacích instrumentů zřízení zástavního práva k nemovitostem i věcem movitým, akciím, obchodním podílům, bankovním účtům, právům a pohledávkám, realizace zajišťovacích převodů, asistence při přípravě podkladů k sepsání notářských zápisů se svolením k přímé vykonatelnosti pohledávky.

Sepisujeme i smlouvy, které svojí povahou buďto neodpovídají žádnému smluvnímu typu – tzv. inominátní smlouvy, nebo kombinují rovnou více smluvních typů.